(+359) 700 33990     BulgarianEnglishУПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Ние носим отговорност пред нашите клиенти за качеството за нашата работа!

Екип от специалисти с дългогодишен опит и квалификация в своята област се грижат за качеството на извършваните инспекции и издавани документи. Дейността се координира от централния офис на дружеството във Варна с помощта на специализан софтуерен продукт, като системата ни за управление е сертифицирана съгласно изискванията на стандард ISO 9001:2015.

Съгласно общите условия на дружеството и добрата практика на водещите компании в бранша, Фиделитас поддържа доброволно застрахователно покритие за професионална отговорност в ITIC - International Transport Intermediaries Club Limited, Лондон, с лимит EUR 1,000 000.