(+359) 700 33990     BulgarianEnglishМОРСКИ ИНСПЕКЦИИ

Инспекции на състоянието на плавателни съдове с цел получаване
на застрахователно покритие (каско и отговорност);
Обследване на морски инциденти в следствие на сблъскване, засядане,
лошо време, пожар;
Повреди по машини, механизми, товарни устройства;
Обща и частна аварии, диспаш;
Оценка на щети по плавателни съдове и съоръжения, надзор и оценка
на ремонтни дейности;
Провлачване на плавателни съдове – преглед и одобрение на план за провлачване, издаване на препоръки и изисквания за провлачване;
Инспекции на състоянието на плавателни съдове при наемане/отдаване на чартър;
Сървеи за определяне на отговорност, удостоверяване на съответствие с клаузи по полици;
Оценка на плавателни съдове за покупко-продажба;
Инспекции на малки плавателни съдове за спорт и развлечение, лодки, яхти;
Сертификация на укрепване на проектни товари;
Контрол при обработка на тежки колети.

УСЛУГИ ЗА P & I ЗАСТРАХОВАТЕЛИ 

Инспекции на състоянието на плавателни съдове за получaване на застрахователно покритие;
Разследване на злополуки с членове на екипажа;
Mедицински асистънс;
Репатриране на незаконни пътници на борда на кораб;
Съдействие на корабособстеници  при възникнали проблеми (аварии, разливи, диспути и др.) в български териториални води и пристанища.