(+359) 700 33990     BulgarianEnglishЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

През 2014 в гр. Варна създадохме лаборатория TESTING AND INSPECTION SERVICE (TIS)
с основна дейност анализ на зърнени и маслодайни култури.

Лабораторията получи международна акредитация от
GAFTA - Международна Асоциация за Търговия на Зърно (Лондон)
FOSFA - Международна Асоциация за Търговия на Маслодайни Култури (Лондон)

АНАЛИЗИ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ  
 
Хектолитрова маса – ISO 7971
Примеси ) ISO 7970, EEC 742
Влага (зърнени) - ISO 712, GAFTA 2:1; 2:2
Протеин - Kjeldahl method-ISO 1871; ISO 20483; ISO 5973; GAFTA 4:0
Глутен - ISO 21415-1; GAFTA 26:1
Падащо число (Hagberg) - ISO 3093
Маслено съдържание (SOXHLET METHOD) - GAFTA 3:0
Микотоксини (ELISA метод)

АНАЛИЗИ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ


Маслено съдържание (SOXHLET METHOD) - ISO 659
Свободни мастни киселини (FFA) - ISO 660,
Влага (маслодайни) - ISO 665
Примеси (маслодайни) - ISO 658